Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoJohn BrooksGeshe Michael RoachDaniel Kahneman