Đang chọn tác giả: Shunmyo MasunoNapoleon HillAlex Fynn, Kevin Whitcher