Đang chọn tác giả: Terry HersheyBruce Fleet, Alton GanskyMichael J.Gelb