Đang chọn tác giả: Terry HersheyDaniel GolemanHillary Rodham Clinton