Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanĐang chọn chuyên mục: Kinh doanh – Công nghệ