Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanRodd WagnerMichael J.Gelb