Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Daniel KahnemanRodd WagnerTS. Alan Phan, Ph.D, DBA