Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Howard RothmanPeter F. Drucker