Đang chọn tác giả: Terry HersheyDonna M. Genett, Ph.D.Walter IsaacsonJame M. StrockMichael J.Gelb