Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosAlex Fynn, Kevin Whitcher