Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosAsada SuguruRichard Koch