Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosBrad StoneMichael J.Gelb