Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosBrian Walters