Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosChris Hutchins, Dominic MidgleyMarc Kushner