Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosChris Hutchins, Dominic MidgleyTS. Alan Phan, Ph.D, DBA