Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel GolemanHa-Joon Chang