Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel GolemanHoward Rothman