Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel GolemanMarc KushnerAnthony B.Chan