Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel GolemanMarc KushnerMichael J.Gelb