Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel GolemanMarc KushnerRichard Koch