Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel KahnemanChade-Meng Tan