Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel KahnemanRobert I.Sutton