Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel KahnemanRobin SharmaChade-Meng Tan