Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosDaniel KahnemanRobin SharmaHa-Joon Chang