Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosGraham HunterMichael J.Gelb