Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosHa-Joon ChangAlex Fynn, Kevin Whitcher