Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosHa-Joon ChangJeffrey A. Krames