Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosHa-Joon ChangRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters