Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosHa-Joon ChangTS. Alan Phan, Ph.D, DBA