Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosHoward RothmanDaniel Kahneman