Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosKingdomalityTs. Jennifer, B. KahnweilerAnthony B.Chan