Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosKingdomalityTs. Jennifer, B. KahnweilerChade-Meng Tan