Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMarc KushnerMichael Bergdahl