Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMichael BergdahlRobert I.Sutton