Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMichael J.Gelb