Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMichael LewisChade-Meng Tan