Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMichael LewisJason Fried