Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMike MerrillJIM ROHNChade-Meng Tan