Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMike MerrillMichael CraigAnthony B.Chan