Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosMike MerrillMichael CraigRichard Koch