Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosPerry Stone