Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosRichard KochBrian Walters