Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosRobert G. Hagstrom