Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. PetersTS. Alan Phan, Ph.D, DBA