Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosSasaki Fumio