Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosTony BuzanChris Hutchins, Dominic Midgley