Đang chọn tác giả: Terry HersheyGeorge SorosTony BuzanJohn Brooks