Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksAlex MalleyRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters