Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksAsada SuguruAnthony B.ChanRobert H. Waterman, Jr., Thomas J. Peters