Đang chọn tác giả: Terry HersheyJohn BrooksGeorge SorosAlex Fynn, Kevin Whitcher